algemene-voorwaarden-anita-van-rijn

1.0. VOORWAARDEN BIJ INSCHRIJVING

 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Wanneer je aanmeldingsformulier is ontvangen, stuur ik je binnen een week een bevestiging.
 • Is op het moment van jouw aanmelding de opleiding/training of workshop volgeboekt, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benader ik degene die bovenaan de wachtlijst staat.
 • Je ontvangt een factuur, die je dient te betalen in een of twee vastgestelde termijnen. De inschrijving is definitief nadat het inschrijfgeld is voldaan. Voor aanvang van de training/workshop dient het totaalbedrag te zijn overgemaakt. Mocht je problemen hebben met de betaling, neem dan contact met mij

 • ANNULERING
 • Er kan altijd iets gebeuren waardoor je toch niet bij een workshop aanwezig kunt zijn. In dat geval zoeken we samen naar een oplossing, bijvoorbeeld dat je op een later tijdstip de workshop alsnog gaat bijwonen. In dat geval dient de reeds verzonden factuur wel te worden voldaan.
 • Als je langer dan een maand voor het begin van de workshop afmeldt, krijg je de aanbetaling minus € 25 administratiekosten teruggestort. De reden hiervoor is dat ik werk met kleine groepen van maximaal vier personen en een afmelding dus direct invloed heeft op de workshop. Een maand geeft mij nog respijt om een andere deelneemster te kunnen vinden. Zorg je zelf voor een vervangster, dan ontvang je de gehele aanbetaling terug. 
 • Als je binnen een maand voor het begin van de workshop afmeldt, ben je daarom verplicht het totaalbedrag te voldoen. 
 • Mocht ik – op basis van het aantal aanmeldingen – moeten besluiten de workshop te annuleren, dan ontvang je hiervan gelijk bericht. In dat geval stort in het door jou overgemaakte bedrag direct terug.
 • Bij annulering tijdens de workshop blijft het totale lesgeld verschuldigd. Een uitzondering hierop is natuurlijk ziekte of als de deelnemer en de trainer beiden van mening zijn dat het zinvol is te stoppen met de workshop.
 • Gemiste dagen kunnen worden ingehaald.

2.0. Voorwaarden voor de levering van diensten van Anita van Rijn aan cliënten en verplichtingen waaraan Anita van Rijn zich naar haar cliënten toe gehouden acht.

Anita van Rijn verplicht zich tot:

 • Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces; het bieden van een veilige werkplek; het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt (niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor haar of zijn leerproces).
 • Het bieden van een helder kader. Dat wil onder andere zeggen dat het coachtraject aanvangt met een intake, coach en cliënt duidelijke doelen en aanpak afspreken en het coachtraject aan het einde wordt geëvalueerd.
 • Het nakomen van afspraken.
 • Indien Anita van Rijn, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt.
 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Anita van Rijn, wordt in goed overleg naar een oplossing van de problemen gezocht.

Anita van Rijn stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • het nakomen van afspraken;
 • als de cliënt een afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd en er op korte termijn geen vervangende afspraak kan worden gemaakt, dan wordt de oorspronkelijke afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • Een gesprek vangt aan en eindigt op het afgesproken tijdstip.
 • Het coachtraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. De cliënt geeft uiterlijk één sessie van tevoren aan het coachtraject af te willen sluiten.
 • Voor telefonische consulten, langer dan 15 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 15 minuten.
 • Betaling van de consulten vindt binnen twee weken na het ontvangen van de factuur plaats.